ondernemend.

We stimuleren ondernemingszin bij onze leerlingen, zowel binnen als buiten het klaslokaal. We willen dat ze creatief en proactief zijn in het aanpakken van uitdagingen en kansen. Dit in een leeromgeving dat aangepast is volgens de noden. 

participatief.

We betrekken onze leerlingen actief bij het vormgeven van hun eigen leeromgeving. We geloven in inspraak en participatie als middelen om een gemeenschap te bouwen. Feedback (feedforward – feed up) geven en leercontacten organiseren. 

duurzaamheid.

We leren onze leerlingen om bewuste en verantwoordelijke burgers te zijn, met aandacht voor duurzaamheid en milieubehoud. We stimuleren het borgen van goede acties en succesvolle pedagogisch/didactische werkvormen.

kwaliteit.

We streven naar de hoogste kwaliteit in ons onderwijs en onze ondersteuning voor leerlingen, ouders en medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat het leveren van hoogwaardig onderwijs begint met het begrijpen van de behoeften van elke individuele leerling en het voortdurend aanpassen van het leerproces om aan die behoeften te voldoen.

Het team bestaat uit curriculum-experts en pedagogisch-didactische experts die krachtige leeromgevingen creëren, ondersteund door digitale hulpmiddelen, om leerlingen te begeleiden naar zelfregulering. In hun functie worden leraren ondersteund en opgeleid om effectieve instructies te bieden. Ze nemen meer en meer de rol van coach en facilitator in, naast de rol van lesgever.

De leerkrachten werken in teamteaching en staan TUSSEN de leerlingen. Hierdoor verandert het frontale lesgeven (met één leerkracht vooraan in de klas) in een boeiende interactie tussen leerling en leerkrachten en wisselen korte instructiemomenten af met leren op eigen tempo. Er wordt afgestapt van een klassieke indeling van lesuren en vakken.