leerlingenraad.

Een school is verplicht om een leerlingenraad op te richten als minstens 10% van de leerlingen erom vraagt. Die verplichting vervalt als leerlingen op een andere manier kunnen participeren, zoals in een themagroep of forum. In de praktijk heeft bijna elke secundaire school een leerlingenraad of een andere vorm van leerlingenparticipatie.

De leerlingenraad wordt samengesteld voor 4 jaar. In het secundair onderwijs bepaalt de zetelende leerlingenraad hoe de volgende leerlingenraad zal worden samengesteld. Hij brengt alle leerlingen hiervan op de hoogte, zodat iedereen die dat wil zich kandidaat kan stellen. Als de zetelende leerlingenraad geen richtlijnen vastlegt voor de samenstelling van een nieuwe leerlingenraad, organiseert het schoolbestuur, samen met de schoolraad, verkiezingen.

De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alles wat leerlingen aanbelangt: het schoolreglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid, het studieaanbod … De school is niet verplicht om de voorstellen van de leerlingenraad ook echt uit te voeren. Een school is wel verplicht om te luisteren naar de ideeën van de leerlingenraad.

De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

De leerlingenraad kan zich aansluiten bij de Vlaamse Scholierenkoepel, een vereniging voor en door leerlingen in het secundair onderwijs. Leden van de leerlingenraad komen er alles te weten over rechten en plichten van scholieren. Daarnaast verdedigt de Vlaamse Scholierenkoepel de belangen van leerlingen uit alle Vlaamse scholen.

Een leerling kan zich ook kandidaat stellen voor de schoolraad.

Elke school moet ervoor zorgen dat leerlingen hun mening kunnen geven. Vaak gebeurt dit via een leerlingenraad, maar het kan ook anders. Hoe de school inspraak van leerlingen organiseert, moet in het schoolreglement staan.