leerlingenbegeleiding.

De leerlingbegeleider observeert klassituaties in functie van een hulpvraag. De leerlingbegeleider is een (steeds bereikbaar en laagdrempelig) aanspreekpunt voor de leerlingen. De leerlingbegeleider ondersteunt en begeleidt leerlingen met individuele zorgvragen, leer –en/of gedragsproblemen.

Leerlingbegeleiding is het begeleiden van de ontwikkeling van de leerlingen. Je kan als leerling terecht bij je leraar of zorgcoördinator/leerlingenbegeleider met vragen of problemen over:

  • Je onderwijsloopbaan: studie- en beroepskeuze
  • Leren en studeren: leer-, lees-, schrijf- of rekenmoeilijkheden, ontwikkelingsproblemen, studiemotivatie, hoogbegaafdheid …
  • Psychisch en sociaal functioneren: emotionele problemen door faalangst, depressie, pesten, mishandeling …
  • Preventieve gezondheidszorg: groeistoornissen, overgewicht, druggebruik …
  • De school voorziet een brede basiszorg voor alle leerlingen en extra zorg voor leerlingen die het nodig hebben.

Je vindt alle informatie over het beleid op leerlingenbegeleiding in het schoolreglement. Ouders en leerlingen worden betrokken bij het opstellen van dit beleid. Je verklaart je akkoord met dit beleid door het schoolreglement te ondertekenen.

Team – leerlingenbegeleiding:

Maxime Gordebeke – maxime.gordebeke@atheneum-herzele.be
Jolien Van Elsuë – jolien.vanelsue@atheneum-herzele.be
Jolijn Moermans – jolijn.moermans@atheneum-herzele.be