Sportclub- en fitnessbegeleider.

Deze studierichting leidt je op tot fitnessbegeleider of bewegingsanimator.
In deze opleiding kan je ook het certificaat Hoge redder behalen die een extra troef is bij het vinden van een job.


Toelatingsvoorwaarden: de toelating hangt af van de gevolgde richting in de 3de graad.


Je kan starten na ASO:

  • Moderne talen-topsport
  • Sportwetenschappen
  • Wetenschappen-topsport
  • Wiskunde-topsport

Je kan starten na TSO:

  • Lichamelijke opvoeding en sport
  • Topsport

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.
Volg je nu een 6de jaar BSO, dan moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen.
Dit kan via een 7de specialisatiejaar BSO of een 7de naamloos jaar BSO.
De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Lessentabel.

Nederlands2
Frans2
Engels2
Sport, toegepaste economie, toegepaste informatica, toegepaste psychologie14
Stage sport, toegepaste economie, toegepaste informatica, toegepaste psychologie8
Complementair gedeelte
Vrije invulling van de school8