robin pas

Veel ouders kunnen de schoolkosten van hun kind niet betalen. De kinderen missen daardoor vaak
heel wat kansen om er zelf iets moois van te maken.
De Stichting Robin heeft als doel ervoor te zorgen dat binnen tien jaar geen enkel kind in ons onderwijs nog kansen misloopt omwille van die schoolkosten. Atheneum Herzele is een Robin-school wat wil zeggen dat je voor je kind een Robin-pas kan krijgen. Die pas kan je gebruiken om schoolboeken in stukken te betalen, renteloos, en eventueel met een korting. Zo wil Stichting Robin kinderen op onze scholen helpen met hun schoolkosten, want we willen dat elke ouder en elk kind zorgeloos aan het schooljaar kunnen starten.

Is het moeilijk voor je om de schoolkosten te betalen?

Als je maandelijks een leefloon, een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen of sociale toeslag krijgt van de overheid, dan kan je via google formulier (link in mail smartschool) laten weten dat je in aanmerking komt voor een Robin-pas.

Indien je dit niet weet:

Bij het OCMW kan je navragen of je een leefloon krijgt.

  • Bij je uitbetaler van je ‘kindergeld’ kan je navragen of je een sociale toeslag krijgt. (Dat kan je ook zien op de rekeningafschriften van je bank.)
  • Op het kleefbriefje van je ziekenfonds kan je zien of je een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen krijgt (als de code eindigt op 1, weet je dat je daar recht op hebt). Je kan het natuurlijk ook even vragen aan je ziekenfonds.

Meer info over ons vind je op ww.stichtingrobin.be.
Volg en deel onze boodschap gerust via www.facebook.com/stichtingrobin.

soda.

Vzw SODA+ wil dat leerlingen terug met een positieve houding naar de les komen en dat leerkrachten zich terug
kunnen focussen op de kerntaak van het onderwijs: lesgeven.
Daarnaast wil vzw SODA+ dat leerlingen voorbereid zijn op
de arbeidsmarkt, waar een professionele attitude essentieel
is. Hoe pakken we dit aan? Vzw SODA+ begeleidt scholen in het motiveren van leerlingen om de juiste arbeidsattitudes aan te leren. Op die manier wil SODA+ een positieve attitude van leerlingen in het secundair onderwijs stimuleren. Als vzw willen wij dat SODA-scholen meer kunnen opvallen met de goede attitudes van hun leerlingen en zo komaf maken met de negatieve perceptie die ontstaat door het watervalsysteem.

Vzw SODA+ werkt hiervoor intensief samen met SODA-scholen – leerkrachten én leerlingen – , werkgevers uit het bedrijfsveld en (academische) onderzoekers. We werken
dus op drie niveaus: leerlingen-, klas- en arbeidsmarktniveau.

Om scholen optimaal te begeleiden, heeft SODA+ wetenschappelijk onderbouwde instrumenten ontwikkeld om op een efficiënte manier te werken aan gedragsverandering bij leerlingen.

Tucht en orde zijn één van de elementen die bijdragen tot een veilige en aangename schoolwerking. Duidelijke afspraken: wat wordt er van mij verwacht en wat mag ik van een ander verwachten? Regels en afspraken worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. Ons schoolreglement biedt informatie hoe er met bepaalde zaken wordt omgegaan.

Daarnaast hecht de school ook belang aan attitudes zoals respect, stiptheid, hoffelijkheid en beleefdheid, correct en beleefd taalgebruik. Motivatie en inzet vinden we ook belangrijk.

Binnen de dubbele en arbeidsgerichte finaliteit werken we met het ‘SODA-attest’: dit staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude. Het SODA-attest vormt een beloning voor leerlingen met de juiste attitude. Met dit attituderapport willen we zoveel mogelijk leerlingen motiveren, stimuleren en belonen. Bovendien wordt via deze weg ook het klasmanagement verbeterd en willen we tonen dat attitudes daadwerkelijke troeven zijn voor het latere beroepsleven.