chromebook.

Sinds 2016 zijn we op GO! atheneum Herzele gestart met een nieuwe pedagogisch- en didactische aanpak. We ervaren de voordelen van het zelfgestuurd leren in een krachtige leeromgeving en willen deze zonder twijfel verder zetten en nog versterken. Binnen de werking is het gebruik van een chromebook onmisbaar.
Na de start met het teamteaching project hebben we gemerkt dat de leerlingen nog grotere stappen voorwaarts kunnen zetten in hun leerproces door met een eigen chromebook (computer) te kunnen werken.
De onderwijsminister lanceerde post-coronatijd het “Digisprong” project waarbij scholen subsidies hebben ontvangen om een ICT-beleid uit te werken. GO! atheneum Herzele investeerde naast het aankopen van ICT-materiaal, ook in het WIFI-netwerk. De school beschikt over eigen chromebooks die in bruikleen kunnen worden gebruikt. Deze chromebook kan ook thuis gebruikt worden.
Opgelet: de bruikleen chromebooks blijven eigendom van de school en zullen op het einde van het schooljaar ingediend moeten worden ter controle. De chromebook blijft gedurende de schoolloopbaan gekoppeld aan de leerling.
We schakelden nog een versnelling hoger zodat vandaag alle leerlingen over een chromebook kunnen beschikken.

Meer info wordt medegedeeld bij aanvang van het nieuwe schooljaar.