sportacademie.

Vanaf de eerste graad kan je in de A-stroom kiezen voor de optie sport met een veelzijdig pakket aan sporten gekoppeld aan een brede algemene basisvorming.

In de tweede graad maak je een specifiekere keuze.

In de richting Sportwetenschappen (= doorstroom finaliteit – aso) beoefenen de leerlingen verschillende bewegings- en sportactiviteiten en krijgen ze zo een dieper inzicht in de toegepaste wetenschappen.

In de richting Sport (= dubbele finaliteit – tso) wordt een ruimer en veelzijdiger sportpakket aangeboden. De theorie van de sport en de wetenschappelijke achtergronden vormen de tweede belangrijke pijler binnen deze richting.
In de derde graad bouwen we grotendeels verder op de vaardigheden van de tweede graad.

In de richting Sportwetenschappen (= doorstroom finaliteit – aso) werken de leerlingen in hun zesde jaar aan een onderzoekscompetentie en worden zij voorbereid om hogere studies op masterniveau aan te vatten.

In de richting Lichamelijke Opvoeding & Sport (= dubbele finaliteit – tso) voeren de leerlingen in groepjes in hun zesde jaar een geïntegreerde proef uit en zijn ze actief op het werkveld gedurende een sportgerelateerde stage. De leerlingen worden voorbereid om hogere studies op bachelorniveau aan te vatten.


Voor volgende richtingen werd een programmatieaanvraag ingediend om volgend schooljaar op te starten:

  • de optie sport in de eerste graad B-stroom;
  • de richting Beweging en Sport in de tweede graad arbeidsmarktgerichte finaliteit – bso;
  • een zevende jaar Sportclub- en fitnessbegeleider.