atelier bouw.

Bouw is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek, in het bijzonder in het realiseren van bouwkundige constructies. De leerlingen maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Naast de opleiding Bouwplaatsmachinist kan er ook geopteerd worden voor Ruwbouw (vanaf 2e graad) met een specialisatie van Wegenbouwmachinist (7e jaar).

In de opleiding Bouwplaatsmachinist leer je bulldozers, walsen, laders, graaf-, nivelleer- en afwerkmachines besturen. Je leert manoeuvreren, lasten laden, vervoeren/verplaatsen en lossen of neerlaten terwijl je rekening houdt met de werfactiviteiten van de andere bouwvakkers. De klemtoon ligt op precisie, voorzichtigheid en verantwoordelijkheid. Algemene richtlijnen voor veilige werkmethodes en algemene veiligheidsmaatregelen komen voortdurend aan bod. Vanzelfsprekend verwerf je ook basiskennis over de bouw, de aandrijving en het onderhoud van deze bouwplaatsmachines. Bovendien leer je kleine defecten herstellen.

Het specialisatiejaar Wegenbouwmachinist richt zich enerzijds tot het vervolmaken van het beroep van bouwplaatsmachinist en anderzijds tot het werken met specifieke machines in de wegeniswerken.

De vervolmaking in het beroep van bouwplaatsmachinist kan zeer divers zijn:
het plaatsen van rioleringen, sloop- en recycling, allerhande grond- en nivelleringswerken, funderingstechnieken, het plaatsen van ondergrondse kabels,
enz.

Een belangrijke meerwaarde binnen deze studierichting zijn onze nauwe samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, waardoor de kansen op onmiddellijke tewerkstelling sterk toenemen.
Bouwplaatsmachinisten en wegenbouwmachinisten zijn namelijk knelpuntberoepen. De praktijk bestaat uitsluitend uit stages in bedrijven of het uitvoeren van projecten.