aanvraag tot inschrijven.

Volgens het inschrijvingsdecreet dat dit schooljaar van toepassing is, werken wij met een voorinschrijvingsperiode. Wij maken geen gebruik van de aanmeldingsprocedure en schrijven alle leerlingen in voor 1A (KAZ-klas) en 1B (1OK!). Mensen die zich hebben ingeschreven op deze lijst zullen ook voorrang krijgen bij de effectieve inschrijvingen.

Voor het GO! zijn het realiseren van een sociale mix, het garanderen van de vrije keuze, het waarborgen van optimale leer- en ontwikkelkansen, de toegang voor elk kind tot kwaliteitsonderwijs en het vermijden van segregatie en discriminatie de centrale uitgangspunten.

Echter binnen de scholengemeenschap werd wel een maximumcapaciteit vastgelegd. Voor het eerste jaar van de eerste graad KAZ-klas ligt de maximumcapaciteit vast op 90 leerlingen, voor de oriëntatieklas 1OK! hebben we een maximum van 48 leerlingen vooropgesteld. Concreet betekent dit dat enkel deze aantallen volgend schooljaar bij ons in het eerste jaar zullen kunnen schoollopen.

Heb je interesse, dan kan je reeds contact opnemen via info@atheneum-herzele.be of telefonisch op het nummer 053 62 23 71

Wij vragen om enkel ter plaatse in te schrijven, zie openingsmomenten hierna.

BELANGRIJK: identiteitskaart meebrengen als je je wenst in te schrijven.

Tijdens de zomervakantie op weekdagen.

  • 3 juli t.e.m. 5 juli van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u
  • 16 augustus t.e.m 31 augustus van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u
  • zaterdag 19 augustus en zaterdag 26 augustus van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u

Tijdens de zomervakantie kan je enkel ter plaatse inschrijven.

Meer info.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij directeur, Sandy Maegerman (sandy.maegerman@atheneum-herzele.be of 0495 34 47 39) en de coördinator van de KAZ-klas, Jolien Van Elsuë (jolien.vanelsue@atheneum-herzele.be of 0494 77 89 18). Zij helpen u graag verder.