Wie is wie?

Directie & ondersteunend personeel
Directeur Maegerman Sandy
Onderdirecteur Fernandez Barbara
Personeelsadministratie Van Pamel Stefaan
Coördinator KAZ-klas Van Elsué Jolien
Sportcoördinator Verstuyft Hans
Technisch adviseur-coördinator (TAC) Coppens Stefaan
De Moor Jonas
Directiesecretariaat De Pessemier Mariska
Economaat Van der Gucht Nancy
Leerlingensecretariaat & leerlingenadministratie De Brouwer Hilde
Onthaal & leerlingenadministratie Hombeck Charline
ICT-Coördinator Van de Sande Guy
Opvoeder en administratie De Pessemier Mariska
GOK-begeleiding//leerlingenbegeleider Gordebeke Maxime
Van Elsué Jolien