Wie is wie?

Directie & ondersteunend personeel
Directeur Maegerman Sandy
Technisch adviseur-coördinator (TAC) Coppens Stefaan
De Moor Jonas
Directie- en personeelssecretariaat De Pessemier Mariska
Economaat Van der Gucht Nancy
Leerlingensecretariaat & leerlingenadministratie De Brouwer Hilde
Onthaal & leerlingenadministratie Hombeck Charline
ICT-Coördinator Van de Sande Guy
Opvoeder en administratie De Pessemier Mariska
GOK-begeleiding Van Pamel Stefaan
Leerlingen begeleiding Van Pamel Stefaan