Visie

visie atheneum herzele

Zes pijlers zorgen ervoor dat we als school deze missie kunnen realiseren
Pijler 1: begeleiding van de schoolloopbaan

Een eerste belangrijk moment is de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Het Atheneum Herzele wil deze overstap zo vlot mogelijk laten verlopen:

  • leerlingen van het 1ste jaar hebben nog steeds ‘hun’ klas. Slechts voor een aantal specifieke vakken zoals bijvoorbeeld plastische opvoeding en techniek hoeven zij naar een vaklokaal uit te wijken;
  • de leerlingen van de 1ste graad kunnen nog zichzelf zijn op een aparte speelplaats en een gezellige groene speelweide;

 

  • een eigen leerlingenraad met als doel inspraak te hebben in het beleid van de school;

 

 • overleg tussen de leerkrachten van de basisschool en de leerkrachten van de 1ste graad van het Atheneum

Andere belangrijke scharniermomenten in de schoolloopbaan in het secundair onderwijs zijn de overgangen van de 1ste naar de 2de graad, van de 2de naar de 3de graad en van de 3de graad naar het vervolgonderwijs. Ook hier zorgen we er voor dat de leerlingen inzicht krijgen in hun talenten en mogelijkheden, met als doel een weldoordachte doorstroming voor elke leerling!

Pijler 2: optimale doorgroeikansen

Alle leerlingen hebben kwaliteiten! Het is aan de school de leerlingen te stimuleren om hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Dankzij ons uitgebalanceerd studieaanbod kunnen leerlingen kiezen en doorstromen in zowel ASO, TSO als BSO.

Pijler 3: unieke studierichtingen – extra attesten

Het Atheneum biedt een aantal unieke studierichtingen aan. Enkel in Herzele kan men in het Atheneum de optie Latijn volgen in de 1ste graad. Binnen Herzele is de richting Humane Wetenschappen binnen het ASO enkel en alleen mogelijk in het Atheneum.

In Oost-Vlaanderen kun je voor de richting Bouwplaatsmachinist enkel en alleen bij ons terecht. En in België tenslotte bieden wij de unieke studierichting Steen-en Marmer aan. Wanneer je de weet dat zowel bouwplaatsmachinisten als marmerbewerking behoren tot de knelpuntberoepen, dan weet je dat werkzekerheid gegarandeerd wordt!

Daarnaast zorgen we ook dat onze leerlingen, naast het diploma secundair onderwijs, ook extra attesten kunnen behalen: het attest bedrijfsbeheer (nodig voor het opstarten van een eigen zaak) en het VCA-attest (vereist om onmiddellijk aan de slag te kunnen bij een aannemer).

Pijler 4: kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs betekent onder meer open staan voor goede studiebegeleiding en maximale stimulatie van vaardigheden en attitudes die de huidige samenleving vereist. Onze leerkrachten blijven zich verder professionaliseren door geregeld nascholingen te volgen, zowel vakgebonden als vakoverschrijdend. Op die manier staan wij garant voor kwaliteitsvol onderwijs.

Leerlingen die bij ons afstuderen in

  • het ASO moeten reële slaagkansen hebben in hun vervolgstudies aan het hoger onderwijs;

 

  • het TSO hebben eveneens reële slaagkansen in het hoger onderwijs, maar hebben ook kwalificatiegericht onderwijs genoten en kunnen dus ook rechtstreeks doorstromen naar de arbeidsmarkt;

 

 • het BSO worden opgeleid tot bekwame vakmensen en vinden dan ook snel hun plaats op de arbeidsmarkt.

Pijler 5: een school met duidelijke afspraken

Tucht en orde zijn elementen die bijdragen tot een veilige en aangename schoolwerking. Duidelijke afspraken: wat wordt er van mij verwacht en wat mag ik van een ander verwachten? Regels en afspraken worden regelmatig geëvalueerd en zonodig aangepast. Ons schoolreglement biedt informatie hoe er met bepaalde zaken wordt omgegaan.

Daarnaast hecht de school ook belang aan attitudes zoals respect, stiptheid, hoffelijkheid en beleefdheid, correct en beleefd taalgebruik. Motivatie en inzet vinden we ook belangrijk. Daarom werken we met “attitude-rapporten”: op geregelde tijdstippen worden algemene attitudes zoals respect, beleefdheid,… en vakspecifieke attitudes zoals nauwkeurigheid, netheid,… gemeten. Op die manier willen we tonen dat attitudes daadwerkelijke troeven zijn voor het latere beroepsleven.

Pijler 6: betrokkenheid en welbevinden

“Samen bouwen aan jouw toekomst” betekent ook deelname aan het beleid via overleg. Op school zijn er heel wat werkvormen waarin leerkrachten, leerlingen, ouders en bedrijven de handen in elkaar slaan:

  • de schoolraad

 

  • de leerlingenraad van de 1ste graad en van de 2de & 3de graad

 

  • de vriendenkring van het Atheneum

 

  • de stagebedrijven

 

 • de externe juryleden bij de begeleiding van de geïntegreerde proef

Dit overleg vraagt veel tijd en inzet van de betrokken. Dankzij de inbreng van velen bereiken we vaak een betere oplossing, waarbij iedereen zich goed voelt. Bovendien voelen we ons ook meer ‘verbonden’ met de school!