Schoolreglement

Het schoolreglement wordt bij de start van het schooljaar door de ouders ondertekend.

Wie graag een elektronische versie van het schoolreglement wil, kan deze hier bekijken