wellness en schoonheid.

  • Je leert over de verzorging van gelaat, handen, voeten en lichaam, aspecten van haarverzorging en make-up. De praktijkvakken worden wetenschappelijke onderbouwd. Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij schoonheids‐ en lichaamsverzorging.
  • Je leert de mogelijkheden en beperkingen van verzorgingsproducten kennen en kritisch omgaan met reclame. Je leert materialen en apparaten hygiënisch en veilig gebruiken. Zo kan je schoonheidsbehandelingen verantwoord uitvoeren.
  • Je leert de huid onderzoeken in functie van een behandelingsplan op maat van de klant.
  • Je leert op een correcte manier omgaan met je klant met aandacht voor zijn welbevinden. Sociale vaardigheden zijn belangrijk.

Je wordt opgeleid tot schoonheidsspecialiste.

In de nieuwe richting ‘Wellness en schoonheid’ wordt er gefocust op uitgebreide schoonheids‐ en lichaamsverzorgingstechnieken met specifieke technieken, apparatuur en producten.

Domein – maatschappij en welzijn, mogelijke vervolgstudies:

  • Gezondheidszorg(m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie)
  • Handelswetenschappen en
  • Bedrijfskunde (Wellbeing‐ en vitaliteitsmanagement)
  • Onderwijs

Lessentabel.

5e*
Cluster Taal en Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap

4
Cultuur Wetenschappen
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde

2
BUB-coaching2
Levensbeschouwing2
Engels1
Frans1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands1
Wiskunde1
Project: artistieke expressie – EcoFin1
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie2
Toegepaste biologie1
Wellness en schoonheid
Toegepaste fysiologie, toegepaste anatomie, toegepaste filosofie, gedragswetenschappen, recht en deontologie


11
Vrije ruimte
Wellness en schoonheid2
* onder voorbehoud omwille van de modernisering secundair onderwijs, schooljaar 2023 – 2024, nieuwe benaming