Sportbegeleiding.

  • Ben je sportief en gemotiveerd voor sporten en algemene vakken, dan is de studierichting Sportbegeleiding iets voor jou.

Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met een ruim toepassingsgebied binnen de lichamelijke opvoeding en sport.
Verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, turnen, zwemmen …) en bewegingsopvoeding komen aan bod.
Naast de sporttechnische competenties, is er ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.
De tweede belangrijke pijler van deze studierichting zijn de theoretische vakken. De leerling wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van actieve vrije tijdsbeleving en is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve, didactische en methodische vaardigheden in functie van het begeleiden van kinderen, volwassenen en specifieke doelgroepen in hun beweging en sportbeleving.

Lessentabel.

5e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
4
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde

2
BUB-coaching2
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
Frans1
Engels1
Nederlands1
Wiskunde1
Project: artistieke expressie – EcoFin1
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie2
Toegepaste biologie1
Sportbegeleiding5
Bewegingswetenschappen6
Vrije ruimte
IT-lab/economie/sport2
* onder voorbehoud wegens modernisering in 2023-2024, nieuwe benaming