ruwbouw.

  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • is geïnteresseerd in ontwerpen en tekenen van bouwkundige plannen en heeft hiervoor de nodige vaardigheden op vlak van ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;
  • is bereid om eigen ontwerpen te realiseren;
  • is geïnteresseerd in bouwgerelateerde ICT-toepassingen;
  • is bereid om competenties aan te leren die nodig zijn voor het realiseren van bouwconstructies;

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het realiseren van (eigen) ontwerpen met betrekking tot ruwbouw.

  • Leerlingen voeren daarom binnen een residentiële context allerhande bouwtechnieken uit zoals metselwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk en plaatsing van isolatiematerialen.
  • Ruwbouw wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Domein – STEM, mogelijk vervolg:

  • arbeidsmarkt
  • beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding
  • Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op HO

Lessentabel.

5e*
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste informatica, aardrijkskunde

4
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap

4
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
Nederlands1
Artistieke expressie1
Specifiek gedeelte
Ruwbouw
(projectwerking, theorie en praktijk, stage)

18
Vrije ruimte
Cluster ruwbouw – PAV2
* modernisering secundair onderwijs schooljaar 2023-2024 – onder voorbehoud