Opvoeding en begeleiding.

  • Heb je interesse in het verzorgen en begeleiden van kinderen?
  • Ben je sociaal voelend en empathisch?
  • Ben je creatief en flexibel?
  • Ben je leergierig en nieuwsgierig?
  • Durf je verantwoordelijkheid opnemen?
  • Heb je een kritische ingesteldheid?

De nieuwe studierichting Opvoeding en begeleiding bereidt leerlingen in eerste instantie voor op hoger onderwijs en biedt als back-up de mogelijkheid om toe te treden tot de arbeidsmarkt op basis van de competenties uit de beroepskwalificatie Kinderbegeleider baby’s/peuters en de beroepskwalificatie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen.

Een aantal doelen en inhouden die herkenbaar zijn vanuit de ‘oude’ studierichting Sociale en technische wetenschappen, vinden we terug in doelen en inhouden uit de ‘toegepaste psychologie’. Vanuit de specifieke eindtermen wordt nu dieper ingegaan op andere wetenschapsdomeinen via de onderdelen ‘toegepaste filosofie’, ‘pedagogiek’ en ‘recht en deontologie’.
Vanuit de beroepskwalificaties is vooral de component ‘opvoeden’ aanzienlijk groter geworden.

Mogelijkse vervolgstudies:

  • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind)
  • Onderwijs
  • Sociaal-agogisch werk

Lessentabel.

5e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, burgerschap

4
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde

2
BUB-coaching2
Levensbeschouwing2
Engels1
Frans1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands1
Wiskunde1
Project: Artistieke expressie – EcoFin1
Specifiek gedeelte
Toegepaste Psychologie2
Pedagogiek1
Opvoeding en begeleiding
(BK kinderbegeleider, toegepaste filosofie, doorstroomcompetenties, recht en deontologie, stage)


10
Vrije ruimte
Opvoeding en begeleiding2
* onder voorbehoud omwille van de modernisering schooljaar 2023-2024 – concordantie van sociale en technische wetenschappen