onthaal, organisatie en sales.

 • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het klantgericht handelen;
 • is bereid om basisvaardigheden Duits, Engels en Frans te verwerven met het oog op het klantgericht handelen;
 • is bereid zich te verdiepen in productkennis in functie van het klantgericht handelen;
 • is bereid om een aantal ondersteunende taken zoals aanvullen, onderhoud van de winkelruimte en presenteren uit te voeren;
 • is bereid om een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren;
 • heeft interesse in functionele ICT-vaardigheden.

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij:

 • het klantgericht verkopen van goederen en/of diensten aan particuliere klanten;
 • het klantvriendelijk onthalen en informeren van bezoekers en het uitvoeren van beperkte administratieve taken aan het onthaal.

In vergelijking met de huidige studierichting ‘Office & retail’ vervallen de onderdelen boekhouding, toegepaste economie (bedrijfsbeleid en recht) en kantoortechnieken (logistiek). Ze zijn vervangen door competenties eigen aan het profiel van onthaalmedewerker en winkelverkoper zoals aanvullen en schoonmaken van rekken, inrichten van de onthaalruimte en opnemen en afhandelen van telefonische oproepen.

Domein – Economie en organisatie, mogelijk vervolg:

 • arbeidsmarkt
 • beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding
 • Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op HO

Lessentabel.

5e*
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste informatica, aardrijkskunde

4
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap

4
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands1
Artistieke expressie1
Specifiek gedeelte
Onthaal, organisaties en sales
(stage, BK** administratief medewerker onthaal, BK winkelverkoper)

18
Vrije ruimte
Stage2
* modernisering secundair onderwijs schooljaar 2023-2024 – nieuwe richting, onder voorbehoud.
** BK = beroepskwalificatie