gezondheidszorg.

  • Heb je interesse in de mens in al zijn aspecten?
  • Wil je mensen helpen en inspelen op allerhande behoeften van cliënten?
  • Ben je sociaal voelend en communicatief?
  • Ben je creatief en flexibel?
  • Ben je leergierig en nieuwsgierig?
  • Durf je verantwoordelijkheid opnemen?
  • Heb je een kritische ingesteldheid?

De nieuwe studierichting Gezondheidszorg bereidt leerlingen in eerste instantie voor op hoger onderwijs en biedt als back-up de mogelijkheid om toe te treden tot de arbeidsmarkt op basis van de competenties uit de beroepskwalificatie Zorgkundige en verzorgende.
Een aantal doelen en inhouden die herkenbaar zijn vanuit de ‘oude’ studierichting Sociale en technische wetenschappen, vinden we terug in doelen en inhouden uit de ‘toegepaste psychologie’. Vanuit de specifieke eindtermen wordt nu dieper ingegaan op andere wetenschapsdomeinen via de onderdelen ‘toegepaste filosofie’, ‘pedagogiek’ en ‘recht en deontologie’.
Vanuit de beroepskwalificaties is vooral de component ‘zorg’ aanzienlijk groter geworden.

Mogelijke vervolgstudies:

  • Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie)
  • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind)
  • Onderwijs

Lessentabel.

5e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
4
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde
2
BUB-coaching2
Levensbeschouwing2
Engels1
Frans1
Lichamelijk opvoeding2
Nederlands1
Wiskunde1
Project: artistieke expressie – EcoFin1
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie2
Pedagogiek1
Gezondheidszorg
(BK verzorgende en zorgkundige, toegepast filosofie en fysiologie, doorstroomcompetenties, recht en deontologie, stage)
10
Vrije ruimte
Wetenschappen/Talen 2
* modernisering schooljaar 2023-2024 – nieuwe richting, onder voorbehoud