bouwplaatsmachinist.

In deze opleiding leer je bulldozers, walsen, laders, graaf-, nivelleer- en afwerkmachines besturen. Je leert manoeuvreren, lasten laden, vervoeren/verplaatsen en lossen of neerlaten terwijl je rekening houdt met de werfactiviteiten van de andere bouwvakkers. De klemtoon ligt op precisie, voorzichtigheid en verantwoordelijkheid. Algemene richtlijnen voor veilige werkmethodes en algemene veiligheidsmaatregelen komen voortdurend aan bod. Vanzelfsprekend verwerf je ook basiskennis over de bouw, de aandrijving en het onderhoud van deze bouwplaatsmachines. Bovendien leer je kleine defecten herstellen.

Projecten:

  • Uitvoeren van afbraak-, grond-, funderings- en bestratingswerken
  • Rioleringswerken, grondverplaatsingen, nivelleringswerken, drainages…
  • Maken van greppels, het plaatsen van putten, boordstenen en klinkers, het trekken van taluds, …

Lessentabel.

5e*
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste informatica, aardrijkskunde
4
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap
4
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands1
Artistieke expressie1
Specifiek gedeelte
Bouwplaatsmachinist
(projectwerking, theorie en praktijk, stage)

18
Vrije ruimte
Cluster BPM + PAV2
*modernisering secundair onderwijs schooljaar 2023-2024, andere invulling – onder voorbehoud