binnenschrijnwerk & interieur.

  • Is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen. De focus ligt op het werken van massief hout en plaatmateriaal met behulp van houtbewerkingsmachines in de context van binnenschrijnwerk en interieurelementen, alsook het plaatsen en afwerken ervan. Je zal eigen ontwerpen realiseren.
  • Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken en al doende de mogelijkheden van verschillende materialen kennen. Met elektriciteit en mechanica maak je kennis voor zover je dit nodig hebt voor je latere job.


Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product. Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met machines.

Domein – STEM, mogelijk vervolg:

  • arbeidsmarkt
  • beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding
  • Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op HO

Projecten:

  • stofbestrijdingstechnieken
  • milieubewust en ergonomisch werken in de bouw
  • CAD tekenen Solidworks

Lessentabel.

5e*
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste informatica, aardrijkskunde
4
Cluster PIT
Nederlans, Engels, geschiedenis, burgerschap

4
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
Nederlands1
Artistieke expressie1
Specifiek gedeelte
Binnenschrijnwerk en interieur
(theorie en praktijk, projectwerking, stage)
18
Vrije ruimte
Cluster binnenschrijnwerk en interieur – PAV2
*modernisering secundair onderwijs schooljaar 2023-2024. Nieuwe benaming en invulling – onder voorbehoud