basiszorg & ondersteuning.

 • Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden.
 • Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.
 • Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.
 • e leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Domein – maatschappij en welzijn, mogelijk vervolg:

 • arbeidsmarkt
 • beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding
 • Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op HO

Projecten:

 • organisatie en deelname modeshow
 • bezoek tentoonstelling dementie
 • werkplekleren WZC Ter Leen – stage
 • gezondheidsdag (CavAH!?)
 • voorleesweek in basisschool
 • catering bij schoolse activiteiten

Lessentabel.

5e*
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste informatica, aardrijkskunde
4
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap
4
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
Nederlands1
Artistieke expressie1
Specifiek gedeelte
Basiszorg en ondersteuning
(BK** Huishoudhulp zorg, BK Logistiek assistent in de zorg, BK’s verzorgende, zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuter, kinderbegeleider schoolgaande kinderen, stage)18
Vrije ruimte
Stage2
*modernisering secundair onderwijs schooljaar 2023-2024, nieuwe richting – onder voorbehoud
**BK = beroepskwalificatie