Pedagogisch project van het GO!

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap onderscheidt zich van alle andere onderwijsnetten door zijn uitdrukkelijk neutraal en pluralistisch karakter. Zijn fundamentele opdracht is de vrije schoolkeuze waarborgen.

Dat betekent concreet dat de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hun deuren openzetten voor alle kinderen, ongeacht hun geslacht, afkomst, aard of overtuiging. Alle kinderen hebben immers recht op kwaliteitsvol onderwijs met respect voor ieders ideologische, filosofische en godsdienstige opvattingen.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft zijn fundamentele waarden en doelstellingen vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en vooral het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989). Uiteraard blijft de overdracht van kennis en vaardigheden een van de belangrijkste taken, maar met zijn uniek pedagogisch project streeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap naar de totale ontwikkeling van jongeren tot vrije, mondige, kritische en creatieve mensen. Het stelt de leerwinst van ieder kind en de optimale ontwikkeling van iedere individuele leerling centraal.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat voor zeven kernwaarden, zeven principes die het dagelijkse doen en laten bepalen van alle leerkrachten en personeelsleden. Die zeven waarden willen we ook meegeven aan de leerlingen:

 • respect
 • gelijkwaardigheid
 • eerlijkheid
 • betrokkenheid
 • openheid
 • engagement

De pijlers van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 • Mondigheid
  Het is van het grootste belang dat kinderen van jongs af hun eigen idee├źn en standpunten helder leren verwoorden en verdedigen, zodat zij kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen.
 • Intellectuele nieuwsgierigheid
  Kinderen zijn van nature leergierig. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap stimuleren die intellectuele nieuwsgierigheid en reiken de middelen en vaardigheden aan voor een vol en boeiend leven.
 • Sociale bewogenheid
  De samenleving heeft geen behoefte aan onverschillige bollebozen, maar aan mensen met een hart voor anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de volle aandacht.
 • Rechtvaardigheid
  Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de basis van elke vorm van solidariteit. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap leert kinderen en jongeren oog hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke ongelijkheden en scherpt hun zin voor sociale rechtvaardigheid aan.
 • Gelijkwaardigheid
  Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat er niet alleen van uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar streeft er ook naar om elke discriminatie in de praktijk uit te sluiten. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een ideaal dat in onze samenleving nog steeds niet is gerealiseerd, is in de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dan ook een feit. Jongens en meisjes krijgen er dezelfde kansen en kunnen zich zonder uitzondering inschrijven voor om het even welke opleiding.
 • Openheid
  Door het pluralistisch karakter van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap leren kinderen en jongeren beter omgaan met andere meningen en overtuigingen en worden vooroordelen in de kiem gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen en culturen zijn, zeker met het oog op de toekomst, van essentieel belang.

Zelfstandigheid

De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vormen geen meelopers, maar jonge mensen met pit en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Kinderen en jongeren zelfstandig leren denken en beslissingen nemen, is een uitdaging die een totale inzet vergt. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap schrikt er niet voor terug.