Nieuwe didactische aanpak in de KAZ-klas

Mee met de vernieuwing van het secundair onderwijs

De voorbije jaren werd heel wat gedebatteerd over de modernisering van het secundair onderwijs. Vrij recent hakte de regering de knoop door en stelde een indeling van de studierichtingen voorop in acht domeinen: STEM, maatschappij & welzijn, sport, land- & tuinbouw, economie & organisatie, taal & cultuur, kunst & creatie, voeding & horeca.

Het Koninklijk Atheneum Zottegem heeft dan ook een visie uitgewerkt waarbij op twee locaties – Zottegem en Herzele – vijf domeinen zullen worden aangeboden. Op de campus te Herzele die zich situeert rechtover het postgebouw richten we vanaf de tweede graad studierichtingen in uit de domeinen STEM, sport, maatschappij & welzijn en economie & organisatie.

In de eerste graad a-stroom werken we verder met de brede basisvorming. In het eerste jaar ligt het basispakket van 27 lesuren wettelijk vast. De overige 5 uur vult elke leerling op campus Herzele in met enerzijds voor 3 uur een keuze uit de opties Latijn, STEM, sport of MENS en anderzijds voor 2 uur BUB-les.

In het tweede jaar a-stroom bestaat het basispakket uit 25 lesuren, 2 uur BUB-les en kunnen de leerlingen voor de resterende 5 uur kiezen uit de optie Latijn, STEM, sport, Mens, techniek of zorg.

In een tweede graad gaan de leerlingen binnen dezelfde pedagogische aanpak hun talenten verder ontwikkelen en uitdiepen in de derde graad.

Nieuwe didactische aanpak

Sedert 1 september 2017 gingen we op de campus te Herzele binnen de eerste graad van start met een totaal nieuwe pedagodische- en didactische aanpak, een aanpak die zeer nauw aansluit bij de onderwijshervorming binnen de eerste graad die werd geïmplementeerd vanaf september 2019.

Binnen deze aanpak doorlopen de leerlingen een flexibel leertraject en is er tijdens de BUB-uren ruimte voor remediëring en uitdieping van de leerstof. De leerkrachten werken in teamteaching en staan TUSSEN de leerlingen. Hierdoor verandert het frontale lesgeven (met één leerkracht vooraan in de klas) in een boeiende interactie tussen leerling en leerkrachten en wisselen korte instructiemomenten af met leren op eigen tempo. Er wordt afgestapt van een klassieke indeling van lesuren en vakken. De leerlingen gaan aan de slag met weekplanningen binnen een cluster taal & cultuur met de vakken Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis en een cluster wetenschappen & techniek  met de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en aardrijkskunde. De leerlingen kiezen zelf hun plaatsje in een moderne-, moduleerbare- en uitdagende klassetting.

De zorg voor elk leerling vormt een belangrijk accent binnen de aanpak. Bij aanvang van het schooljaar wordt aan elke leerling een coach toegewezen. De coach is een leerkracht van het kernteam. Hij/zij is een vertrouwenspersoon en zorgt voor een optimaal socio-emotioneel functioneren van de leerling op de school. De coach is tevens het eerste aanspreekpunt voor de ouder.

Voor de vakken lichamelijke opvoeding, crea & art en levensbeschouwing krijgen de leerlingen nog steeds de lessen van specifieke vakleerkrachten.

Uitbouw van een sportcampus

In de geest van de onderwijsvernieuwing willen we van GO! Campus Herzele onze sportcampus maken. We hebben hiervoor de nodige expertise in huis met een gedreven L.O.-team en met dhr. Verstuyft, ervaren sportcoördinator op het KAZ. Concreet betekent dit dat in een eerste graad leerlingen kunnen kiezen voor de optie sport en dat in de tweede- en derde graad de leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen en verdiepen in ofwel de richting sportwetenschappen (ASO-doorstroom) of de richting LO&sport (TSO-dubbel doel).

Dhr. Verstuyft zal behalve de sportcoördinatie ook de leerlingbegeleiding van deze richtingen voor zijn rekening nemen.

Waarom kiezen voor de KAZ-klas?

  • onderwijs van de toekomst – onderwijs op maat
  • kwaliteitsvolle en projectmatige aanpak: de opsplitsing in vakken en lesuren wordt doorbroken om zo het actief leren te stimuleren met meerdere leerkrachten continu TUSSEN de leerlingen en met korte instructiemomenten
  • de leerlingen werken planmatig en doorlopen een flexibel leertraject
  • extra ondersteuning door middel van coaches die de leerlingen benaderen als individu
  • vlotte bereikbaarheid met de trein (het station van Herzele ligt op wandelafstand van de school) en met de lijnbus

Meer info? Raadpleeg onze folder

Vestigingsplaats:
De Tramzate 9
9550 Herzele
tel. 053 60 71 23

Hoofdzetel:
Meerlaan 25
9620 Zottegem
tel. 09 326 78 40
fax 09 326 78 48

Coördinator en contactpersoon: Hans Verstuyft [gsm: 0476 80 96 49] – [e-mail: hans.verstuyft@kaz.be]