Hoe inschrijven?

Geachte ouder

Volgens het inschrijvingsdecreet dat in werking trad op 1 september 2014 moet de school bepalen hoeveel leerlingen er maximaal in het eerste jaar kunnen worden ingeschreven. Voor het GO! zijn het realiseren van een sociale mix, het garanderen van de vrije keuze, het waarborgen van optimale leer- en ontwikkelkansen, de toegang voor elk kind tot kwaliteitsonderwijs en het vermijden van segregatie en discriminatie de centrale uitgangspunten.

Voor het eerste jaar van de eerste graad KAZ-klas ligt de maximumcapaciteit vast op 90 leerlingen, voor de oriëntatieklas 1OK! hebben we een maximum van 48 leerlingen vooropgesteld. Concreet betekent dit dat enkel deze aantallen volgend schooljaar bij ons in het eerste jaar zullen kunnen school lopen.


Voor meer info verwijzen wij graag door naar de homepage

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij directeur, Sandy Maegerman (sandy.maegerman@atheneum-herzele.be of 0495/34.47.39) en de coördinator van de KAZ-klas, Jolien Van Elsué (jolien.vanelsue@atheneum-herzele.be of 0494/77.89.18).
Zij helpen u graag verder.

Volg ons verder via de schoolwebsite ( e-opendeur pagina) en de facebookpagina.