7 Wegenbouw

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar

Profiel

De meeste leerlingen hebben het 2de jaar van de 3de graad bouwplaatsmachinist gevolgd en wensen zich verder te specialiseren als 
wegenbouwmachinist. 


Heb je nog geen voorkennis, maar wens je toch te starten binnen dit jaar? Neem dan contact op met de school om de mogelijkheden te bekijken.

Wat leer je?

Dit specialisatiejaar richt zich enerzijds tot het vervolmaken van het beroep van bouwplaatsmachinist en anderzijds tot het werken met specifieke machines in de wegeniswerken. De vervolmaking in het beroep van bouwplaatsmachinist kan zeer divers zijn: het plaatsen van rioleringen, sloop- en recycling, allerhande grond- en nivelleringswerken, funderingstechnieken, het plaatsen van ondergrondse kabels, enz.

 

Een belangrijke meerwaarde binnen deze studierichting zijn onze nauwe samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, waardoor de kansen op onmiddellijke tewerkstelling sterk toenemen. Bouwplaatsmachinisten en wegenbouwmachinisten zijn namelijk knelpuntberoepen. De praktijk bestaat uitsluitend uit stages in bedrijven of het uitvoeren van projecten.

Wat na?

Als je geslaagd bent in het 7de specialisatiejaar behaal je jouw diploma secundair onderwijs en ben je klaar om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Lessentabel

3DE GRAAD

7 DE SPEC. JAAR

WEGENBOUW

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichaamelijke opvoeding 2
PAV 6
Praktijk 6
Theorie 2
stage 16
Engels 2
Totaal 36