7 Thuis- en bejaardenzorg

foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
foto's

Geen foto's beschikbaar

Profiel

De zorgkundige (na het 3de specialisatiejaar van de 3de graad BSO Thuis- en bejaardenzorg) zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten van het dagelijks leven.

 

De Zorgkundige vangt hiermee tijdelijke en permanente tekorten in de zelfzorg op. Het is de opdracht van de Zorgkundige hiervoor aandacht te hebben en te zorgen voor de totale, unieke persoon.

Wat leer je?

De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen onderscheidt binnen de opleiding 5 grote taakcategorieën.

 

 • Persoonsgerichte zorg
  Dit houdt de activiteiten van het dagelijkse leven in met betrekking tot de zorgvrager zelf.
 • Zorg voor het algemeen functioneren op lichamelijk vlak
  Hier gaat het om het ondersteunen door de zorkundige van de algemene gezondheidsopvoeding en -voorlichting, het begeleiden van de zorgvrager in de dagelijkse medicatie-inname, het toezien op een (normale) uitscheiding, het toepassen van EHBO, het observeren en rapporteren.
 • Zorg voor het algemeen functioneren op sociaal en psychisch vlak
  De zorkundige communiceert met de zorgvrager en zijn omgeving. Hij bouwt op een professionele manier een vertrouwensrelatie op met de zorgvrager. De zorkundige onderhoudt functionele contacten met het sociale netwerk van de zorgvrager en staat in voor de psychosociale begeleiding van de zorgvrager. Hij ondersteunt het dagprogramma van de zorgvrager, observeert en rapporteert.
 • Zorg voor woon- en leefklimaat
  De zorkundige helpt mee om een aangenaam woon- en leefklimaat te creëren waarin de zorgvrager zich goed voelt.
 • Functioneren binnen de organisatie
  Hier gaat het om taken ten aanzien van de organisatie waarin gewerkt wordt, meer bepaald m.b.t. de interne communicatie, het opbouwen van eigen deskundigheid, de administratie en de kwaliteitszorg.
Wat na?

Als je geslaagd bent in het 7de specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs en ben je klaar om toe te treden tot de arbeidsmarkt.


Leerlingen die succesvol het 7de specialisatiejaar Thuis-en bejaardenzorg afronden behalen bovendien het attest van 'zorgkundige'.

Lessentabel

3DE GRAAD

7 DE SPEC. JAAR

THUIS- & BEJAARDENZORG

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichaamelijke opvoeding 2
PAV 6
Engels 2
Praktijk 3
Huishoudkunde 1
Opvoedkunde 2
Verzorging 2
Stage 16
Totaal 36