7 Renovatie bouw

foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
foto's

Geen foto's beschikbaar

Profiel

De logische instroom komt uit de derde graad Ruwbouw BSO, Natuursteen en Interieur BSO en Bouwtechnieken TSO. Instroom vanuit de derde graad Ruwbouwafwerking BSO is ook mogelijk. Door de diversiteit van de instroom hanteren wij een gedifferentieerde aanpak, dit enerzijds door de opleiding op school en anderzijds bij de keuze van de stageplaatsen. Na het beëindigen van de studies kan men de volgende beroeps-activiteiten uitoefenen:

 

  • polyvalent renovatiewerk zowel de ruwbouw als de ruwbouw-afwerking
  • metselaar siermetselwer
  • betonhersteller
Wat leer je?

In dit specialisatiejaar gaat de aandacht zowel naar het leren renoveren van ruwbouw als naar ruwbouwafwerking.

 

Dit jaar beoogt de opleiding tot specifieke renovatietechnieken. Deze spitsen zich vooral toe op het herstellen en renoveren van bouwornamenten, keukentoepassingen, muur opbouwen, … Kortom alles waar steen en marmer zijn toepassingsgebied heeft.

 

Je voldoet dan ook aan de beroepsprofielen van metselaar van siermetselwerk en metselaar renovatiewerk.

 

  • Siermetselwerk omvat het uitvoeren van sierverbanden, tuinmuren met ezelrug, gemetselde trappen.
  • Bij renovatie metselwerk worden de gebouwen aangepast aan de tegenwoordige eisen. Het uitvoeren van eenvoudig sloopwerk, bestaande muren isoleren,… behoren tot de werkzaamheden.
    Tenslotte behoren ook het onderstutten, afschermen, schoren, verstevigen en versterken van bouwwerken tot het takenpakket.
Wat na?

Als je geslaagd bent in het 7de specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs en ben je klaar om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Lessentabel

3 de graad

7 de spec. jaar

Renovatie bouw

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichaamelijke opvoeding 2
PAV 6
Praktijk 10
Theorie 6
Stage 8
Engels 2
Totaal 36