7 Kinderzorg

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar

Profiel

De meeste leerlingen in het specialisatiejaar Kinderzorg zullen instromen vanuit het studiegebied Personenzorg en dan voornamelijk leerlingen uit de studierichting Verzorging BSO.

 

Vertrekkende van de opgedane basisvaardigheden in 'het verzorgen' in niet specifieke zorgsituaties volgt er in het derde leerjaar van de derde graad een verdere uitdieping. Deze is gericht op specifieke doelgroepen en situaties waarbij het zelfstandig handelen als begeleider van kinderen centraal staat.

 

Daarnaast kunnen er ook leerlingen starten uit andere richtingen. Onze leerkrachten hebben bij de aanvang van het schooljaar bijzondere aandacht voor het correct inschatten van de beginsituatie van al zijn leerlingen. Zelfstudie kan voor sommige leerlingen aangewezen zijn.

Wat leer je?

In het zevende jaar Kinderzorg verwerft de leerling de basiscompetenties die nodig zijn om als beginnende beroepsbeoefenaar aan het werk te gaan in de kinderopvang en wordt de basis gelegd voor een verdere professionalisering gedurende zijn loopbaan.

Kind en Gezin speelt een belangrijke rol binnen de kinderopvang. De leerlingen worden opgeleid tot samenwerken in een (gemengd) team waar men naast de motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling ook aandacht heeft voor structuur, veiligheid, geborgenheid, diversiteit, gezondheid, ouderbetrokkenheid en de Nederlandse taal.

Een begeleid(st)er kinderopvang staat in voor de opvang van baby's en peuters, maar kan ook werken met kinderen die al naar school gaan (kleuters en lagere schoolkinderen). De begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang begeleidt en verzorgt de kleuters en schoolgaande kinderen tot en met de basisschool. Zij/hij is verantwoordelijk voor het welzijn van de opgevangen kinderen.

De begeleid(st)er in de kinderopvang kunnen we in de volgende opvangvoorzieningen aantreffen:

  • onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst voor onthaalouders;
  • erkende kinderdagverblijven; mini-crèches of zelfstandige
  • kinderdagverblijven;
  • erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang of IBO;
  • zelfstandige onthaalouders;
  • schoolopvang;opvang;
  • van zieke kinderen;
  • ondersteuning in het kleuteronderwijs;
  • ...
Wat na?

Als je geslaagd bent in het 7de specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs en ben je klaar om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

 

Lessentabel

3DE GRAAD

7 DE SPEC. JAAR

KINDERZORG

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichaamelijke opvoeding 2
PAV 6
Engels 2
Praktijk 3
TV verzorging 1
TV Opvoedkunde 4
Expressie 2
Stage 10
Totaal 32