7 Dakwerken

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar 

Profiel

Het specialisatiejaar dakwerken sluit aan op de derde graad ruwbouw, ruwbouwafwerking en houtbewerking BSO.

 

Leerlingen die uit houtbewerking BSO komen hebben al een basis van constructie en afwerking van daken waardoor zij sneller een aantal vaardigheden zullen ontwikkelen.

 

Leerlingen die komen uit de studierichtingen bouwkunde, bouwtechnieken, bouwkundig tekenen en houttechnieken TSO hebben voldoende inzicht in de praktische vaardigheden waarop men verder bouwt, maar hebben niet de gelegenheid gehad deze in voldoende mate te beheersen. Hiertoe krijgen zij bij de aanvang van het schooljaar ruim de tijd.

Wat leer je?

De opleiding dakwerken is gebaseerd op de beroepsprofielen dakafdichter en dakdekker.

 

  • De dakafdichter zal bouwconstructies- in de eerste plaats platte daken- in al hun details op een correcte manier isoleren en afdichten. De taken van de dakafdichter omvatten het afdichtingwerk bij nieuwbouw of renovatie van vooral platte en/of licht hellende daken. Hij maakt een dak waterdicht. Hij staat ook in in voor het zelfstandig klaarzetten van het nodige materiaal, het aanbrengen van waterdichte bekledingen en het afdichten van daktoebehoren op bouwwerken.Het gaat vooral om het plaatsen van een waterdicht systeem (afdichtingswerk) op een ondergrond. Dit houdt in dat de dakafdichter ook het plaatsen van dampschermen, isolatie en scheidingslagen tot zijn activiteiten dient te rekenen.

 

  • De dakdekker is de arbeider die instaat voor het uitvoeren, onderhouden en herstellen van dakbedekkingen en andere bekledingen van gebouwen met leien, pannen, kunststofmateriaal, bitumenvilt, metalen platen of plantaardige dekmaterialen. Vooraleer hij met pannen, leien af andere materialen het dak dicht legt, moet hij eerst een reeks ondersteuningen aanbrengen van isolatiematerialen, beschermfolies, bliksemafleiders... Dit alles betekent dat hij een heel veelzijdig vakman moet zijn, die met verschillende materialen zoals hout, koper, zink, lood, kunststof, glas en beschermingsproducten moet kunnen omgaan.
Wat na?

Als je geslaagd bent in het 7de specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs en ben je klaar om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Lessentabel

3 DE GRAAD

  7 de spec. jaar

Dakwerken

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
PAV 6
Praktijk dakwerken 6
Theorie dakwerken 2
Engels 2
Stage 16
Totaal 36