5 + 6 Wetenschappen / Moderne Talen

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar 

Profiel
  • Vraag jij je af waarom jouw bloed eigenlijk rood is?
  • Heb je interesse in het ontstaan van het heelal?
  • Vraag jij je af of natuurrampen echt niet te voorkomen zijn?
  • Wil jij weten waarom melk zuur wordt?Kortom, ben jij gebeten door wetenschappen en wiskunde? Dan is de richting wetenschappen vast en zeker iets voor jou! Als je start in het 3de jaar wetenschappen - STEM, dan heb je in de 1ste graad van het secundair onderwijs tijdens het vak  natuurwetenschappen de basisleerstof verwerkt. Zo heb je al kennis gemaakt met enkele kernbegrippen zoals materie, energie, atoom, molecule, verschijnselen uit levende en niet-levende natuur.
Wat leer je?

Binnen het aso is de richting wetenschappen (moderne talen) een STEM-opleiding: naast de algemene vorming (Frans, Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde,....) ligt de nadruk op de exacte wetenschappen en wiskunde.

 

In deze richting worden hoge eisen gesteld op het vlak van inzicht, kritische zin, doorzettingsvermogen en inzet.

 

In de 2de graad heb je 5 uur wiskunde, 2 uur biologie, 2 uur fysica en 2 uur chemie. Stap voor stap leer je het wetenschappelijk denkproces te beheersen. Dit betekent dat je de vaardigheden aanleert die nodig zijn bij het experimenteren in een practicum, je leert hoe je verslagen nauwkeurig dient op te stellen, je leert op zelfstandige basis wetenschappelijke informatiebronnen te raadplegen en je leert hiermee kritisch om te gaan en je leert een verband te zoeken tussen de leerstof in de les en de wereld om je heen.

 

In de 3de graad worden de wetenschappen aangevuld met de optie moderne talen. Binnen taal ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

 

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en andere moderne vreemde talen zoals Frans, Engels en Duits;
  • competentie op het vlak van taalbeschouwing: analyseren van taalstructuren, taalfenomenen,...
  • interculturele competenties
    Dit vertaalt zich in diverse taalprojecten zoals deelname aan Euroscola te Straatsburg, deelname aan de Europese Dag van de Talen, voorleesmomenten, ...

 

Binnen de wetenschappen blijft de nadruk liggen op wiskunde (5 uur), aangevuld met biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.

Wat na?

Na de 2de graad wetenschappen, kun je bij ons verder in de 3de graad wetenschappen met de optie moderne talen. Dit zorgt voor een brede algemene vorming met een degelijke wetenschappelijke basis.

 

De richting wetenschappen (moderne talen) bereidt je voor op hoger onderwijs. Logischer wijze ben je goed voorbereid voor alle studierichtingen met een wetenschappelijke en/of taalcomponent. Je kunt, naargelang je interesse, inzet en mogelijkheden, zowel kiezen voor een master als professionele bachelor.

 

Alle mogelijkheden voor vervolgstudies aan het hoger onderwijs zijn terug te vinden op www.onderwijskiezer.be.

Lessentabel

 3DE GRAAD

5 Wet. / Mod. Talen 6 Wet. / Mod. Talen
Aardrijkskunde 2 1
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Biologie 1 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Duits 2 2
Nederlands 4 4
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 6 6
Geschiedenis 2 2
Totaal 32 32