5 + 6 TSO

Algemene info
Lessentabel
Lessentabel

5 de + 6de jaar TSO

Lichamelijke Opvoeding & Sport (LoSp) 
(5LoSp vanaf 2020/2021)
(6LoSp vanaf 2021/2022)
E-Stem (EST)
Sociaal Technische Wetenschappen (Stw)

5 LoSp

6 LoSp

EST

5 Stw

6 Stw

Basisvakken          
Aardrijkskunde 1   1
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen     1    
Engels 2 2 2
Frans 2 2 2
Geschiedenis  1 1 1
Godsdienst/Zedenleer 2  2 2 2
Lichamelijke opvoeding    
Nederlands 3  3 3
Wiskunde 2 2  2
Richting gebonden vakken          
Toegepaste biologie 1  
 Toegepaste chemie      
 Toegepaste fysica        1
Toegepaste economie 2   2
 Sport 16 17       
Project Sport 1      
Stage      
IT-Lab 1        
Huishoudkunde / opvoedkunde      
Muzikale opvoeding       2  
Plastische opvoeding         2
Elektriciteit     2    
Elektronica      17    
Totaal 34   34   34