5 + 6 STW

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar

Profiel
 • Ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen?
 • Heb je aanleg en interesse voor sociale en natuurwetenschappen?
 • Heb je belangstelling voor voeding en gezondheid? Is creatief en probleemoplossend denken en handelen iets voor jou?
 • Ben je praktisch gericht, maar vind je tegelijk algemene vorming belangrijk?
 • Wil je na het secundair onderwijs nog verder studeren?
 • Denk je in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector?

 

Dan is Sociale en Technische Wetenschappen je op het lijf geschreven! Het is een sociale richting, theoretisch en praktisch onderbouwd, waarin de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu verkend wordt. De wetenschappelijke onderbouwing gebeurt vanuit toegepaste natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

 

Sociale en Technische Wetenschappen vormt een uitstekende voorbereiding op verdere studies, vooral in de sector van de welzijnszorg, de gezondheidszorg en het onderwijs.

Wat leer je?

De leerlingen van de studierichting STW krijgen naast de algemeen vormende vakken een gespecialiseerde opleiding op technisch-wetenschappelijk vlak en een diepgaande vorming op sociaal vlak. Leerlingen verkennen allerlei sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke contexten vanuit een technische en experimentele invalshoek en vanuit achterliggende theorieën.

 

Het profiel, van de studierichting STW vertrekt vanuit 3 pijlers:

 

 • Natuurwetenschappen: samen met het vak wiskunde, bieden de vakken chemie, toegepaste chemie, biologie, toegepaste biologie, fysica en toegepaste fysica een ruime wetenschappelijke kennis.
 • Opvoedkunde: dit vak biedt de leerlingen een inzicht in de ontwikkeling van de mens en de verschillende opvoedingsrollen en -modellen.
 • Huishoudkunde: in het vak huishoudkunde wordt een theoretische en praktijkgerichte achtergrond i.v.m. voeding en huishoudelijke vaardigheden aangeboden.
Wat na?

De leerlingen die afstuderen in de studierichting STW behalen een diploma secundair onderwijs en zijn goed voorbereid om verder te studeren in het hoger onderwijs.

 

De volgende professionele bacherloropledingen sluiten goed aan bij het profiel van de leerling STW:

 

 • Studiegebied gezondheidszorg: ergotherapie, logopedie, verpleegkunde, voedings-en dieetkunde, vroedkunde
 • Studiegebied industriële wetenschappen en technologie: facilitair management
 • Studiegebied onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs
 • Studiegebied sociaal agogisch werk: opvoeder, maatschappelijk assistent, assistent in de psychologie, ....
 • Secundair na secundair (Se-N-Se): Animatie in de ouderenzorg, internaatswerking, leefgroepwerking, ...
 • Specialisatiejaren BSO Kinderzorg, thuis-en bejaardenzorg/zorgkundige
 • Hoger beroepsonderwijs: HBO Verpleegkunde (modulair) HBO in centra voor volwassenonderwijs (sociaal agogisch werk)
Lessentabel

5 de + 6de jaar

Sociaal Technische Wetenschappen

5Stw

6Stw

Basisvakken    
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis  1 1
Godsdienst/Zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2 2
Richting gebonden vakken    
Toegepaste biologie 2
Toegepaste chemie 3
 Toegepaste fysica
Toegepaste economie 2
Stage    2
Muzikale opvoeding 2  
Plastische opvoeding   2
Opvoedkunde / Huishoudkunde 9 9
Totaal 34 34