5 + 6 Humane Wetenschappen

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar

Profiel

Ben jij:

  • iemand die goed met andere mensen kan omgaan?
  • geïnteresseerd in de mens, de maatschappij en cultuur?
  •  iemand die vlot kan communiceren? Iemand die meer wilt leren over hoe onze maatschappij functioneert?
  • iemand met een open blik voor andere culturen? geboeid om zelf onderzoek uit te voeren door bijvoorbeeld enquêtes en interviews af te nemen?
  • Dan ben jij de geknipte leerling voor de richting humane wetenschappen!

 

Wat leer je?

Net zoals alle andere aso-richtingen krijg je een behoorlijk basispakket van algemene vorming zoals wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis…. 


Daarnaast worden eigen accenten gelegd met de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. 


De richting humane wetenschappen is behoorlijk abstract-theoretisch georiënteerd. Je moet dus in staat zijn om verbanden te leggen en met inzicht te werken. 


In de lessen cultuurwetenschappen bestudeer je hoe de samenleving functioneert. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media, kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Je bestudeert er ook de rol van organisaties in de samenleving, opvattingen over identiteit, verschillende mens- en wereldbeelden. 


In de lessen gedragswetenschappen staat de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Hier ga je dus de levensloop van de mens bestuderen vanuit verschillende invalshoeken.

  • Welke is de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen?
  • Hoe ontstaan emoties?
  • Hoe worden waarden en normen in sociale gemeenschappen overgedragen?
Wat na?

Na de 2de graad humane, kun je starten in de 3de graad humane wetenschappen. 


Aangezien humane wetenschappen een aso-richting is, word je voorbereid op vervolgonderwijs, zowel master als bachelor. 


Vaak zien we dat leerling kiezen voor verwante studierichtingen zoals pedagogiek, sociale wetenschappen, lager- en kleuteronderwijs. 
In hun beroepsleven zien we dat onze leerlingen terecht komen in de mediasector, het onderwijs, gezondheidszorg,…..

Lessentabel

3DE GRAAD

5HW 6HW
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Cultuurwetenschappen 3 4
Gedragswetenschappen 4 3
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Wiskunde 3 3
CA Functionele Wiskunde 1 1
CA Frans 1 1
CA Psychologie 1 1
CA Persoonlijk Project 1 1
Totaal 32 32