5 + 6 ASO

Algemene info
5de en 6de KAZ aso
5de en 6de KAZ aso

<tdChemie<td">Duits

5de & 6de jaar ASO

Sportwetenschappen (SPW)
(5spw vanaf 2020/2021)
(6spw vanaf 2021/2022)
Wetenschappen / STEM (WST)
Humane Wetenschappen (HW)

SPW

WST

5HW

6HW

Basisvakken        
Aardrijkskunde 1 2 1 1
Engels 2 3 2 2
Frans 3 4 4 4
Geschiedenis  2 2 2 2
Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen     2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 3
Richting gebonden vakken        
Biologie      
 Biologie / toegepaste biologie      
     
 Fysica      
Fysica / toegepaste fysica 2      
 Sport/ Natuurwetenschappen      
 Sport      
 Cultuurwetenschappen    
Gedragswetenschappen     4 3
Maatschappelijke economie     1 1
Frans CA     1 1
  2    
Psychologie     1  
Kunstbeleving       1
Functionele wiskunde     1  
Digital arts       1
Seminarie STEM   2    
Totaal 31 32 33 33