4de jaar voeding-verzorging

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar

Profiel

Leerlingen die starten in de richting (voeding)-verzorging hebben een sterk sociaal gevoel en een grote interesse om mensen te helpen. Kortom, ze hebben een groot hart voor hun hulpbehoevende medemens. Op een fijne manier omgaan met mensen zit in hun binnenste.

 

Met andere woorden, deze beroepsopleiding is bedoeld voor handige jongens en meisjes met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien hebben zij interesse in het dagelijkse leven van gezonde en zieke mensen.

 

Als einddoel denk je aan de zorgsector, meer bepaald de thuis -en bejaardenzorg of de kinderzorg.

Wat leer je?

De vorming bestaat uit 5 taakcategorieën:

  • Persoonsgerichte zorg: dit zijn de activiteiten van het dagelijkse leven van de zorgvrager.
  • Zorg voor het algemeen functioneren op lichamelijk vlak: hier gaat het om het ondersteunen door de leerling van de algemene gezondheidsopvoeding en voorlichting, het begeleiden van de zorgvrager in de dagelijkse medicatie-inname, het toepassen van EHBO, het observeren en rapporteren.
  • Zorg voor het algemeen functioneren op sociaal en psychisch vlak: de leerling communiceert met de zorgvrager en zijn omgeving. Men leert op een professionele manier een vertrouwensrelatie op te bouwen met de zorgvrager.
  • Zorg voor woon- en leefklimaat: de leerling helpt mee om een aangenaam woon- en leefklimaat te creëren waarbij de zorgvrager zich goed voelt
  • Functioneren binnen de organisatie: hier gaat het om taken ten aanzien van de organisatie waarin gewerkt wordt (interne communicatie, administratie, kwaliteitszorg).

In de 2de graad leer je vooral over huishouding: gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden; het onderhouden van de woning (poetsen, afstoffen, …); het onderhouden van kledij (strijken, naaien,…).Je leert over sociale relaties, gezonde voeding en krijgt een basiskennis over ziekenzorg.

 

In de 3de graad leer je omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. Je leert zowel over de ontwikkeling van peuters als over het proces van ouder worden. Aandacht wordt besteed aan relaties, gedrag en communicatie. Je verfijnt je kennis over voeding (dieetleer), je leert zelf kindervoeding klaarmaken. Verder verdiep je je in de elementaire noden van de hulpvragers: voeding, (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, aangepaste woning, … 

 

Er wordt samengewerkt met de bedrijfswereld. 
Zowel in het 5de jaar als in het 6de jaar start je al vanaf september met een dag stage per week. Zo maak je kennis met je toekomstige werksituatie. Ook het werkplekleren maakt de opleiding zeer praktijkgericht. Bovendien helpt het je om een keuze te maken voor het 7de specialisatiejaar.

 

Wat na?

Na de 3de graad verzorging kun je het diploma secundair onderwijs behalen ofwel in de richting kinderzorg ofwel in de richting thuis -en bejaardenzorg.

Lessentabel

2 DE GRAAD

4 DE JAAR
Levensbeschouwelijk vak 2
Project Algemene Vakken (PAV) 6
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Praktijk huishoudkunde/gezin 5
Praktijk huishoudkunde/voeding 6
Theorie huishoudkunde/gezin 6
Theorie huishoudkunde/voeding 2
Totaal 34