3+4 ASO

Algemene info
3de en 4de jaar ASO
3de en 4de jaar ASO

3de & 4de jaar ASO

Wetenschappen / Talen (WTA) 
Sportwetenschappen (SPO) 

Wetenschappen / STEM (WST)
Humane Wetenschappen (HUM)
Economie - Wetenschappen (ECW)
Economie - Talen (ECT)

ECW

ECT

WTA

SPO

WST

HUM

Basisvorming            

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans,
Nederlands, Geschiedenis

7

Cluster Wetenschappen

Aardrijkskunde,  Wiskunde,
Biologie, Chemie, Fysica

6

BUB-les / Coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven)

2

Cluster Humane

Cultuurwetenschappen, Gedragswetenschappen, Expressie

          2
Levensbeschouwelijk vak  2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding  2 2 2 2 2
Aardrijkskunde           1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Frans 1 2 1 1 1 1
Engels 1 2 1 1 1 1
Wiskunde 2 2 2 2 2 2
Nederlands 1 1 1 1 1 1
Specifiek gedeelte            
Biologie     1 1 1
 Chemie   1 1
 Fysica   1 1
 Sport / Lichamelijke opvoeding          
Cultuurwetenschappen           1
Gedragswetenschappen           1
Informaticawetenschappen 1          
Duits   1        
Economie 4 4        
Complementair gedeelte            
Seminarie STEM          
Informaticawetenschappen         1  
Spaans   2 2      
Vakoverschrijdend project talen (Eng,Fra,Ned)     2      
Sport       1    
Digital arts           1
Maatschappelijk project           1
Informaticawetenschappen of Sport       1    
Totaal  32 32  32  32 32 32