3+4 Wetenschappen – Talen

Foto's
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar

Lessentabel

3de & 4de jaar ASO

Wetenschappen / Talen (WTA) 
Sportwetenschappen (SPO) 

Wetenschappen / STEM (WST)
Humane Wetenschappen (HUM)

WTA

SPO

WST

HUM

Basisvorming        
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Engels 3 3 3 3
Frans 3 3 3 3
Geschiedenis  2 2 2 2
Godsdienst / Zedenleer 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5 5
Specifiek gedeelte        
Biologie 2 2
 Chemie 2
 Fysica 2
 Sport / Lichamelijke opvoeding      
Cultuurwetenschappen       2
Gedragswetenschappen       2
Complementair gedeelte        
STEM      
Spaans 2      
Vakoverschrijdend project talen 2      
Expressie       2
Digital arts       1
Seminarie humane wetensch.       1
Informaticawetenschappen of Sport   1    
Totaal 32  32 32 32