3 + 4 TSO

Algemene Info
Lessentabel
Lessentabel

3 de + 4de jaar TSO

Lichamelijke Opvoeding & Sport (LoSp)
E-Stem (EST)
Sociaal Technische Wetenschappen (STW)

LOSP

EST

STW

Basisvakken      
Aardrijkskunde 1 1 1
Engels 2 2 2
Frans 2 2 2
Geschiedenis  1 1 1
Godsdienst/Zedenleer 2 2 2
Lichamelijke opvoeding  
Nederlands 4
Toegepaste informatica 1 1 1
Wiskunde 3 3
Richting gebonden vakken      
Biologie 1  
 Chemie 1  
 Fysica  
Natuurwetenschappen   1  
Toegepaste natuurwetensch.     3
 Sport 13    
Business & marketing 2    
STEM    2  
Elektriciteit / Elektronica    13  
Muzikale opvoeding    
Plastische opvoeding    
Opvoedkunde / Huishoudkunde      7
Totaal 34 34 34