2OK! – STEM-technieken

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Foto's

Geen foto's beschikbaar

Profiel

Leerlingen die kiezen voor de richting STEM-technieken zijn aangetrokken door de wereld van de toegepaste techniek. Jullie zijn ook sterk gemotiveerd door de uitdaging en de mogelijkheid om zelf praktische vaardigheden te kunnen ontwikkelen.Jouw slogan? Doen!

Wat leer je?

STEM-technieken is een breed beroepenveld waarin je verschillende vakgebieden ontdekt die dikwijls in bedrijven voorkomen:

  • bouw: tijdens de lessen bouw ontdek je de basisprincipes van metselen en bouw je eenvoudige constructies.
  • houtbewerking: hier leer je eenvoudige projecten te realiseren op basis van jouw ontwerp. Je leert er over de diverse houtsoorten en je leert ook hoe je de vezelrichting van hout kunt bepalen.
  • mechanica: hier leer je vijlen, knippen, boren, plooien, zagen, … Je leert nauwkeurig meten, aftekenen en het juiste gereedschap kiezen en gebruiken.De uitdagende projecten zijn afgestemd op jouw leefwereld.
  • elektriciteit: hier leer je schakelaars en zekeringen monteren en demonteren. Je leert eenvoudige elektrische schema’s tekenen en plannen begrijpen. Je bent ook in staat om eenvoudige elektrische installaties op een veilige manier te herstellen. De theorie sluit aan bij de projecten van de leerlingen zodat theorie en praktijk mooi in elkaar vloeien.
Wat na?

De meeste leerlingen starten in het 3de jaar (3PIT) en kiezen voor een vervolgopleiding in houtbewerking of bouw.

Lessentabel

2 de jaar

STEM-technieken

Flexibel leertraject (12u)

Aardrijkskunde (1) - Frans (2) - Geschiedenis (1) - Natuurwetenschappen (1) -
Nederlands (4) - Wiskunde (3)

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke vorming 2
Atelier 2
Basisoptie
PV/TV Elektriciteit 3
PV/TV Hout 4
PV/TV Bouw 3
Uitbreiding
BUB & Coaching 2
Totaal 32