Niet storen, even in pauze of een vraag?

De leerlingen van 1 & 2 OK! maakten in de lessen techniek hun eigen communicatiekubus. Een handige en eenvoudige tool waar de leerlingen gebruikt van maken tijdens de lessen algemene vorming. Op de kubus werden vier pictogrammen gelaserd waaronder een vraagteken, een hand, een verdrietige en blije smiley.

Afhankelijk van welke pictogram zichtbaar wordt gelegd, handelt de coachleerkracht. Op deze manier wordt de coaching versterkt en wordt er ruimte gecreëerd voor het algemeen welzijn op de klasvloer.

Leerlingen geven stilzwijgend aan dat er iets gaande is en de leerkrachten staan open voor hun verhaal. Dit kan gaan van een ruzie op de speelplaats (verdrietige smiley), een inhoudelijke vraag over het lesverloop of een positieve ervaring binnen/buiten de schoolmuren. De communicatiekubus zorgt voor extra structuur tijdens de clusterwerking en zet de werking nog kracht bij.

Wil je meer te weten komen over de pedagogische aanpak in de OK!-klassen dan ben je steeds welkom tijdens de opendeur op zaterdag 26 maart 2022.