Bouwopleidingen in het Atheneum Herzele

De leerlingen van het 4e jaar Bouw op het GO! Atheneum Herzele doorliepen op 21 januari 2022 de opleiding ‘Veilig werken op hoogte module 1’. Binnen het kader van veiligheid op de werkvloer zijn dergelijke opleidingen heel belangrijk voor leerlingen in de arbeidsmarktgerichte studierichtingen. 

De opleiding, aangeboden door Constructiv (sectorale partner in de bouw), geeft de leerlingen inzicht in het gebruik van trapladders en rolstellingen. Het theoretisch onderdeel geeft inzicht in de voorschriften en wetgeving die van toepassing zijn op het werken op hoogte. Tijdens het praktijkonderdeel leren de leerlingen gebreken in trapladders en schuifladders herkennen om de veiligheid te garanderen aan de hand van een controlelijst. Daarnaast leren ze ook de procedure voor het opzetten en afbreken van een rolstelling. Deze aangeleerde vaardigheden zijn van cruciaal belang voor onze toekomstige metselaars.