Schrijf ze “VRIJ”dag

De leerlingen werken tijdens de levenbeschouwelijke vakken deze week volop rond de actie ‘Schrijf ze VRIJdag van Amnesty International’.

Opkomen voor mensenrechten staat centraal. Hun brieven redden levens.