Atheneum Herzele en KAZ-klas verwelkomen bijna 200 nieuwe leerlingen!

De eerste schooldag werd zeer succesvol ingezet op de campus van het GO! Herzele. Net geen 200 nieuwe leerlingen startten aan het Atheneum Herzele en in de KAZ-klas.

Maar liefst 115 eerstejaars startten hun middelbare schoolcarrière in 1 KAZ-klas en in 1 OK!
“Met de vernieuwende lensaanpak van onze school kiezen wij duidelijk voor een project van de toekomst”, stelt directeur Sandy Maegerman. “De spectaculaire stijging van onze leerlingaantallen bewijst dat meer en meer ouders bewust kiezen voor onze unieke manier van lesgeven waarbij de nadruk ligt op onderwijs op maat van elke leerling”, vult zij aan. In de 1ste graad worden de leerlingen in kleinere groepen begeleid door een coach. De coach houdt leerlingcontacten en bekijkt samen met de leerling het leerproces, het welbevinden en de schoolloopbaan.

Een extra troef dit schooljaar is de start van de richtingen ‘lichamelijke opvoeding & sport’ én ‘wetenschappen optie sport’  Maar liefst 40 nieuwe leerlingen kiezen voor deze sportrichtingen. Het Atheneum Herzele en de KAZ-klas plukken bij de start van dit nieuwe schooljaar duidelijk de vruchten van hun keuze voor vernieuwend onderwijs.