Infoavond 1OK! en K@Z-klas

Geachte ouder

Volgens het inschrijvingsdecreet dat in werking trad op 1 september 2014 moet de school bepalen hoeveel leerlingen er maximaal in het eerste jaar kunnen worden ingeschreven.

Voor het eerste jaar van de eerste graad KAZ-klas ligt de maximumcapaciteit vast op 60 leerlingen, voor de oriëntatieklas 1OK! hebben we een maximum van 40 leerlingen vooropgesteld. Concreet betekent dit dat enkel deze aantallen volgend schooljaar bij ons in het eerste jaar zullen kunnen school lopen. De inschrijvingen voor het eerste jaar starten op 1 maart 2018.

Er is echter een voorrangsperiode tot 28 februari 2018 voor kinderen uit de volgende voorrangsgroepen:

kinderen wiens broer(s) of zus(sen) reeds school lopen op onze school;
kinderen die nu leerling van basisschool De Trampoline zijn;
kinderen van personeelsleden van onze school.
Indien uw zoon of dochter tot één van bovenstaande categorieën behoort en u verzekerd wil zijn van een inschrijving in het eerste jaar secundair onderwijs in de KAZ-klas of 1OK!, dan kan u prioritair inschrijven. U kan daarbij gebruik maken van het inschrijvingsformulier in bijlage.
Dit inschrijvingsformulier kan afgegeven worden bij de directeur, de coördinator van de KAZ-klas of op het secretariaat in atheneum Herzele.

Uiteraard kan u ook onze infoavond van donderdag 22 februari of onze opendeurdag van zaterdag 21 april afwachten voor een inschrijving.

We staan steeds ter beschikking voor alle inlichtingen met betrekking tot studiekeuze en algemene schoolinformatie.

Op 1 maart starten ook de inschrijvingen voor leerlingen van het tweede tot het zesde jaar.

Voor de richting Sociaal-Technische Wetenschappen en L.O.& Sport is de maximumcapaciteit vastgelegd op 20 leerlingen per leerjaar. Leerlingen die reeds school lopen op onze school hebben voorrang om voor deze richtingen in te schrijven.

Bekijk hier het volledige studieaanbod