1 OK!

Foto's
Profiel
Wat leer je?
Wat na?
Lessentabel
Profiel
 • Liggen jouw talenten in het leren van een ‘echt’ beroep?
 • Heb je nood aan individuele ondersteuning en hou je van voldoende structuur?
 • Leer jij graag al doende en op eigen tempo?
 • Geen probleem: in de oriëntatieklas kan je rustig op adem komen. Wij begeleiden jou stap voor stap.
Wat leer je?

Starten in 1OK! leunt dicht aan bij jouw vertrouwde omgeving van de lagere school. Nieuwe leerstof wordt stap voor stap aangebracht. Je leert vooral al doende. Om je te begeleiden maken we gebruik van:

 

 • Een eigen klaslokaal: voor de lessen algemene vorming vertoef je hoofdzakelijk in je eigen klaslokaal. Dit lokaal bestaat uit 2 ruimtes:
  • een traditioneel klaslokaal met tablets, beamer, computers, ...
  • een instructieruimte waar leerlingen in beperkte groep onderwezen worden
 • Voor een aantal vakken zoals techniek en wetenschappen krijg je les in een "vaklokaal"
 • Een eigen speelplaats en een groene speelweide
 • Het contractwerk op maat van elke leerling, met doe-opdrachten en extra oefeningen

 

Met vernieuwend onderwijs, gestuurd door een beperkt kernteam van drie gemotiveerde leerkrachten, willen wij een antwoord bieden op de noden van onze leerlingen. Wiskunde, Nederlands, natuurwetenschappen, geschiedenis, Frans en aardrijkskunde worden niet meer los van elkaar onderwezen. Gedurende dit pakket van algemene vorming bepaal je als leerling zelf wanneer je welke taken/vakken uitvoert en dit doe je op je eigen tempo.
Aan het einde van de week dien je echter wel de vooropgestelde planning te bereiken. Een team van twee leerkrachten is steeds in de klas aanwezig om de klasgroep de ondersteuning, instructies en bijsturing te bieden waar nodig. Als leerling krijg je binnen de vastgelegde ontwikkelingsdoelen de leerstof op hun niveau, naargelang hun eigen tempo, aangeboden.

 

In de huiswerkklas leert de leerkracht je hoe je de leerstof kunt verwerken en krijg je ondersteuning bij het maken van je huiswerk of contractwerk. Heb je een opzoektaak via internet? Geen probleem: je mag gratis gebruik maken van de computers in de klas.

Wat na?

Als je een A-attest hebt behaald aan het einde van 1 OK, behaal je eveneens het getuigschrift van het basisonderwijs. Dit is alvast mooi meegenomen.

 

Wanneer je zeer goede resultaten hebt behaald voor de algemene vakken zoals wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, Frans, Nederlands.... dan kun je – indien je dit wenst – starten in 1 K@Z. Overweeg je deze optie, dan is het zeer belangrijk om hierover in gesprek te gaan met ons en het CLB.

 

Na 1 OK starten de meeste leerlingen ofwel in het 2de jaar kantoor/verkoop-voeding/verzorging ofwel in het 2de jaar nijverheidstechnieken.

Lessentabel

1ste jaar - 1ste Oriënteringsklas: 1OK!

1OK!

Basisvorming (24 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Frans, Nederlands, Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde, Techniek

9
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Muziek 1
Specifiek gedeelte (8 uur)  
Techniek 4
Techniek 4
Totaal 32