1 KAZ

Algemene info
Latijn
STEM
Sport
Mens
Latijn

1ste jaar KAZ-klas, optie LATIJN

1LA

Basisvorming (27 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Crea & Art 2
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 5
Keuzegedeelte (5 uur)  
Verkennen
Latijn
3
Creëren
Atelier
2
Totaal 32
STEM

1ste jaar KAZ-klas, optie STEM

1ST

Basisvorming (27 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Crea & Art 2
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 5
Keuzegedeelte (5 uur)  
Verkennen
STEM
3
Creëren
Atelier
2
Totaal 32
Sport

1ste jaar KAZ-klas, optie Sport

1SP

Basisvorming (27 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Crea & Art 2
BUB-les / coaching  (begeleid uitdiepen en bijschaven) 5
Keuzegedeelte (5 uur)  
Verkennen
Sport
3
Creëren
Atelier
2
Totaal 32
Mens

1ste jaar KAZ-klas, optie Mens

1ME

Basisvorming (27 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Crea & Art 2
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 5
Keuzegedeelte (5 uur)  
Verkennen
Mens
3
Creëren
Atelier
2
Totaal 32