Rode Neuzen dag

Op vrijdag 30 november 2018 is het opnieuw Rode Neuzen dag. Rode Neuzen Dag is een benefietactie georganiseerd door VTM, Qmusic en Belfius en heel Vlaanderen om geld in te zamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen

Ook campus GO! Herzele wenst haar steentje bij te dragen. Zo werd er een collectebus geplaatst en werden er rode neuzen verkocht tijdens het eetfestijn.  Er kan nog steeds gedoneerd worden. Op vrijdag 30 november 2018 vragen wij aan leerlingen en leerkrachten om gekleed in rode tinten naar school te komen. Zo tonen we aan dat wij de actie een warm hart toedragen.


 

GSM inzamelactie in Atheneum & K@z-klas

Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd

Door op school een gsm-inzamelactie te organiseren, slaan we drie vliegen in één klap:

  1. Je brengt kostbare materialen opnieuw in omloop.
  2. We kunnen leerlingen en hun ouders sensibiliseren over de levenscyclus van een smartphone.
  3. De inspanningen worden beloond met ICT-materiaal dat op jouw school aan een tweede leven kan beginnen.

Breng dus uw oude gsm’s / smartphones mee naar school en dit tot ten laatste vrijdag 30 november 2018.

Je kan ze achterlaten in de speciaal daarvoor voorziene inzamelbox.

Flexibele leertrajecten in 1OK!

Flipped Classroom in de KAZ-klas

Nieuwe didactische aanpak

In de KAZ-klas staan we voor een totaal nieuwe aanpak, waarbij we de klassieke opdeling in lesuren en vakken doorbreken.

Een kernteam van drie leerkrachten staat in voor de cluster wetenschappen/techniek, met daarin de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek.

Een tweede kernteam werkt tijdens de cluster talen/cultuur eveneens vak doorbrekend en brengt de leerstof voor Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis en burgerzin aan. Tijdens de BUB-les (begeleid uitdiepen en bijschaven) verdiept en verbreedt de leerling volgens eigen tempo de leerstof.
Tijdens de 4 optie-uren kunnen uw kinderen kiezen voor Latijn, Sport of Project.

Aanbod:

Eerste jaar
Latijn
Moderne-Project
Moderne-Sport

Tweede jaar
Latijn
Moderne-Project
Moderne-Sport
Moderne-Techniek
Moderne-Zorg

Derde en vierde jaar
Wetenschappen-STEM
Wetenschappen-Sport (in vierde jaar vanaf 2019-2020)
Humane wetenschappen
Lichamelijke opvoeding & Sport
Sociaal technische wetenschappen
e-STEM

Vijfde en zesde jaar
Moderne talen – wetenschappen – STEM
Humane wetenschappen
Sportwetenschappen (vanaf 2020-2021)
Sociaal technische wetenschappen
e-STEM
Lichamelijke opvoeding & Sport (vanaf 2019-2020)

Agenda