Uitgebalanceerd studieaanbod

Alle leerling hebben kwaliteiten! Het is aan de school de leerlingen te stimuleren om hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Dank zij ons uitgebalanceerd studieaanbod kunnen leerlingen kiezen en doorstromen in zowel ASO, TSO als BSO.

Flexibele leertrajecten in 1OK!

Flipped Classroom in de KAZ-klas

Nieuwe didactische aanpak

In de KAZ-klas staan we voor een totaal nieuwe aanpak, waarbij we de klassieke opdeling in lesuren en vakken doorbreken.

Een kernteam van drie leerkrachten staat in voor de cluster wetenschappen/techniek, met daarin de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek.

Een tweede kernteam werkt tijdens de cluster talen/cultuur eveneens vak doorbrekend en brengt de leerstof voor Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis en burgerzin aan. Tijdens de BUB-les (begeleid uitdiepen en bijschaven) verdiept en verbreedt de leerling volgens eigen tempo de leerstof.
Tijdens de 4 optie-uren kunnen uw kinderen kiezen voor Latijn, Sport of Project.

Aanbod:

Eerste jaar
Latijn
Moderne-Project
Moderne-Sport

Tweede jaar
Latijn
Moderne-Project
Moderne-Sport
Moderne-Techniek
Moderne-Zorg

Derde en vierde jaar
Wetenschappen-STEM
Wetenschappen-Sport (in vierde jaar vanaf 2019-2020)
Humane wetenschappen
Lichamelijke opvoeding & Sport
Sociaal technische wetenschappen
e-STEM

Vijfde en zesde jaar
Moderne talen – wetenschappen – STEM
Humane wetenschappen
Sportwetenschappen (vanaf 2020-2021)
Sociaal technische wetenschappen
e-STEM
Lichamelijke opvoeding & Sport (vanaf 2019-2020)

Studieaanbod vanaf 1 september 2018

studieaanbod-atheneum-herzele-2018-2019

Agenda