Hoe inschrijven?

Geachte ouder

Volgens het inschrijvingsdecreet dat in werking trad op 1 september 2014 moet de school bepalen hoeveel leerlingen er maximaal in het eerste jaar kunnen worden ingeschreven. Voor het GO! zijn het realiseren van een sociale mix, het garanderen van de vrije keuze, het waarborgen van optimale leer- en ontwikkelkansen, de toegang voor elk kind tot kwaliteitsonderwijs en het vermijden van segregatie en discriminatie de centrale uitgangspunten.

Voor het eerste jaar van de eerste graad KAZ-klas ligt de maximumcapaciteit vast op 90 leerlingen, voor de oriëntatieklas 1OK! hebben we een maximum van 48 leerlingen vooropgesteld. Concreet betekent dit dat enkel deze aantallen volgend schooljaar bij ons in het eerste jaar zullen kunnen school lopen. De inschrijvingen voor het eerste jaar starten op 1 maart 2020.

Voor het schooljaar 2020-2021 geldt volgende inschrijvingsprocedure:

 • De inschrijvingen voor het eerste jaar starten op 1 maart 2020
 • Leerlingen van het 2de tot en met 7de jaar kunnen zich inschrijven vanaf 1 maart 2020.
 • Tot 29 februari 2020 is er een voorrangsperiode:
 • voor broers en zussen van leerlingen van het Atheneum Herzele,
 • voor kinderen van personeelsleden van onze school
 • voor leerlingen van de basisschool De Trampoline.
  Indien uw zoon of dochter tot één van bovenstaande categorieën behoort en u verzekerd wil zijn van een inschrijving in het eerste jaar secundair onderwijs in de KAZ-klas of 1OK, dan kan u prioritair inschrijven via onderstaand on-line inschrijvingsformulier:

Klik hier om in te schrijven voor het schooljaar 2020/2021

Welkom voor info en inschrijvingen op:

 • infoavond Kaz-klas & 1OK! op donderdag 20 februari 2020 om 19u00
 • onze opendeur (met rondleiding) op zaterdag 28 maart van 14.00 tot 17.30 uur
 • elke schooldag van 8.30 tot 16.20 uur
 • tijdens de schoolvakanties:
 • de eerste week van juli van 9 tot 12 uur
 • vanaf 17 augustus elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur
 • vanaf 17 augustus elke zaterdag van 9 tot 12 uur
 • een ander moment is uiteraard ook mogelijk na afspraak. Aarzel niet om ons te contacteren:
 • Sandy Maegerman – directeur (053 60 71 26 of gsm: 0495/34 47 39)

Uiteraard kan u ook onze infoavond van donderdag 20 februari of onze opendeurdag van zaterdag 28 maart afwachten voor een inschrijving.

We staan steeds ter beschikking voor alle inlichtingen met betrekking tot studiekeuze en algemene schoolinformatie.

Op 1 maart starten ook de inschrijvingen voor leerlingen van het tweede tot het zesde jaar secundair onderwijs.

Voor de richting Sociaal-Technische Wetenschappen en L.O.& Sport is de maximumcapaciteit vastgelegd op 20 leerlingen per leerjaar. Leerlingen die reeds school lopen op onze school hebben voorrang om voor deze richtingen in te schrijven.