Nieuwe didactische aanpak in de KAZ-klas

Nieuwe didactische aanpak in de KAZ-klas

kazklas logoVanaf 1 september 2017 gaan we op de campus te Herzele ook van start met een totaal nieuwe aanpak, waarbij we de klassieke opdeling in lesuren en vakken doorbreken. Een kernteam van drie leerkrachten zal instaan voor de cluster wetenschappen/wiskunde, met daarin de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek. Een tweede kernteam werkt tijdens de cluster talen/cultuur vakdoorbrekend en brengt de leerstof voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis aan.

Ook pedagogisch pakken we de lessen helemaal anders aan, want elke schoolweek staan twee leerkrachten samen voor de klas voor een tijdspanne van 8 uur. Hierdoor verandert het frontale lesgeven (met de leerkracht vooraan in de klas) in een boeiende interactie tussen leerling en leerkracht en wisselen korte instructiemomenten af met “leren op eigen tempo”.
Beide clusters komen gedurende twee voormiddagen aan bod, in de namiddag voorzien we tijd voor remediëring en uitbreiding op maat van elke leerling, afhankelijk van zijn noden. Zo werken we klasdoorbrekend en doorloopt elke leerling zijn eigen traject. Lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding, muzikale opvoeding en het levensbeschouwelijk vak krijgen de leerlingen nog steeds van specifieke vakleerkrachten. We roosteren deze vakken in op twee namiddagen.

Dan blijft er nog de optie van vier uur over die elke leerling kiest. Deze komt steeds op woensdag aan bod. Ook deze “clustering” biedt niets dan voordelen:

  • Zo zullen leerlingen die kiezen voor de optie Latijn gedurende een volledige voormiddag Latijn leren en beleven. Het lezen van Latijnse teksten kan onmiddellijk gekoppeld worden aan een creatieve verwerking ervan.
  • De sportieve leerlingen kunnen op woensdagvoormiddag via het beoefenen van een andere sport hun basisvaardigheden (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en uithouding) aanscherpen.
  • En voor leerlingen die volledig vakdoorbrekend en projectmatig willen werken, biedt de optie project op woensdag een volledige waaier aan culturele en wetenschappelijke thema’s aan.

Uitbouw van een sportcampus

Vanaf 1 september 2017 gaan we in de eerste graad van start met de optie “sport” op de campus te Herzele. De optie sport laat de leerlingen van het eerste jaar voor vier lesuren extra proeven van allerhande sporten, bovenop de twee uur lichamelijke opvoeding uit het basispakket.

In de geest van de onderwijsvernieuwing willen we van Herzele onze sportcampus maken. We hebben hiervoor de nodige expertise in huis met een gedreven L.O.-team en met dhr. Verstuyft, ervaren sportcoördinator op het KAZ. Concreet betekent dit dat we vanaf het schooljaar 2018-’19 een volwaardige sportrichting zullen aanbieden in de tweede graad, zowel op aso-niveau (Sportwetenschappen) als tso-niveau (L.O. & Sport). Deze richtingen groeien door naar de derde graad, zodat deze leerlingen hun volledige schoolloopbaan kunnen afwerken op de sportcampus.

Dhr. Verstuyft zal behalve de sportcoördinatie ook de leerlingbegeleiding van deze richtingen voor zijn rekening nemen.

Waarom kiezen voor de KAZ-klas?

  • kwaliteitsvol onderwijs zoals u dat gewend bent, maar nu vlak bij u in de buurt
  • een afzonderlijke vestiging met een eigen ingang, eigen lokalen en een eigen speelplaats
  • extra zorg en begeleid leren leren zoals in het KAZ, maar daarbovenop alle voordelen van kleine klasgroepen, zoals extra differentiatie en meer aandacht voor de eigen inbreng van de leerlingen
  • een kleine kern van vertrouwde KAZ-gezichten met een vernieuwende en projectmatige aanpak:
  • de opsplitsing in vakken wordt doorbroken om zo het actief leren te stimuleren (talen en muziek, crea en techniek, wetenschappen en maatschappij)
  • de afwisseling van doe- en praatmomenten vervangt de klassieke ex-cathedra lessen en zet zo de leerlingen aan tot meer zelfstandigheid en zelfstudie.