2 KAZ

Algemene info
Latijn
Project
Techniek
Sport
Zorg
Latijn

2de jaar KAZ-klas, optie LATIJN

2LA

Basisvorming (26 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

6

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

6
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 9
Keuzegedeelte (6 uur)  
Latijn 4
Wetenschappelijk werk 2
Totaal 32
Project

2de jaar KAZ-klas, optie PROJECT

2MP

Basisvorming (26 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

6

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

6
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 9
Keuzegedeelte (6 uur)  
Domeinverkenning ondernemen, wetenschappen en techniek  2
Economie 2
Wetenschappelijk werk 2
Totaal 32
Techniek

2de jaar KAZ-klas, optie TECHNIEK

2MT

Basisvorming (26 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

6

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

6
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 9
Keuzegedeelte (8 uur)  
e-STEM 8
Totaal 34
Sport

2de jaar KAZ-klas, optie SPORT

2MS

Basisvorming (26 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

6

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

6
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 9
Keuzegedeelte (6 uur)  
Sport 2
Economie 2
Wetenschappelijk werk 2
Totaal 32
Zorg

2de jaar KAZ-klas, optie ZORG

2MZ

Basisvorming (26 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

6

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

6
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
BUB-les (begeleid uitdiepen en bijschaven) 9
Keuzegedeelte (8 uur)  
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
Praktijk oef. gezinstechnieken 4
Gezinstechnieken 2
Totaal 34