2 KAZ

Algemene info
Latijn
Moderne STEM
Moderne Mens
Moderne Sport
Moderne Techniek
Moderne Zorg
Latijn

2de jaar KAZ-klas, optie LATIJN

2LA

Basisvorming (25 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Atelier 2
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 3
Keuzegedeelte (5+2 uur)  
Latijn 5
Differentiatie: BUB-les 2
Totaal 32
Moderne STEM

2de jaar KAZ-klas, optie STEM

2MST

Basisvorming (25 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Atelier 2
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 3
Keuzegedeelte (5+2 uur)  
STEM 5
Differentiatie: BUB-les 2
Totaal 32
Moderne Mens

2de jaar KAZ-klas, optie Mens

2MM

Basisvorming (25 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Atelier 2
BUB-les (begeleid uitdiepen en bijschaven) 3
Keuzegedeelte (5+2 uur)  
Frans 1
Engels 1
Wetenschappelijk werk / Labo 3
Differentiatie: BUB-les 2
Totaal 32
Moderne Sport

2de jaar KAZ-klas, optie SPORT

2MS

Basisvorming (25 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Atelier 2
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 3
Keuzegedeelte (5+2 uur)  
Sport 5
Differentiatie: BUB-les 2
Totaal 32
Moderne Techniek

2de jaar KAZ-klas, optie TECHNIEK

2MT

Basisvorming (25 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Atelier 2
BUB-les / coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) 3
Keuzegedeelte (5+2 uur)  
Elektriciteit 3
Mechanica 2
Differentiatie: BUB-les 2
Totaal 32
Moderne Zorg

2de jaar KAZ-klas, optie ZORG

2MZ

Basisvorming (25 uur)  

Cluster Taal & Cultuur

Engels, Frans, Nederlands

Burgerzin, Geschiedenis

8

Cluster Wetenschappen & Techniek

Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen, Wiskunde

8
Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Atelier 2
BUB-les (begeleid uitdiepen en bijschaven) 3
Keuzegedeelte (5+2 uur)  
Gezinstechnieken 5
Differentiatie: BUB-les 2
Totaal 32